5 facts om bæredygtighed (du måske ikke kendte til)

Grøn energi, miljøbevidsthed og bæredygtighed har længe været overskrifter på diverse forsider. Men hvad ved du egentlig om emnet, når det kommer til stykket? Tag et kig her og lær nogle facts, du måske ikke er bekendt med i forvejen.

 

Vidste du at…

  1. … det først var i 1970’erne, at bæredygtighed for alvor kom på den politiske dagsorden. I 1960’erne begyndte globale og regionale klima- og miljøudfordringer at vokse sig større, og da de efterhånden blev mere synlige besluttede man sig i 1972 for at imødekomme disse ved at afholde FN’s første miljøkonference i Stockholm. Her blev man enige om en række principper for miljøbeskyttelse samt etableringen af en institution, der skulle koordinere udviklingen af miljøpolitik verden over, ved at overvåge det globale miljø og sætte miljøproblemer på den internationale dagsorden. Det var derfor herefter, at FN’s Miljøprogram (UNEP) blev oprettet, og de politiske tiltag begyndte at sætte ind.

 

  1. … i Danmark udleder vi i gennemsnit ca. 17 ton CO2 pr. år pr. indbygger (Kilde: Berlingske). Den primære grund til det relativt høje tal, er danskernes forbrug er energi, fødevarer mm. Danmark er et velhavende land, og vi kan derfor være lidt for slemme til at lade lyset stå tændt, lad det varme vand løbe og købe nyt når vi har lyst. Dog sætter vi i Danmark ambitiøse mål for fremtiden. Den nye danske regering stræber nemlig efter en reduktion på 70% inden 2030 (Kilde: Information), hvilket er et historisk ambitiøst klimamål, som bestemt vil leve op til Parisaftalen, som omhandler FN’s klimamål.

 

  1. … begrebet ”bæredygtig udvikling” stammer fra 1987. Når der tales specifikt om begrebet bæredygtig udvikling, så er det ikke bare en anden betegnelse for bæredygtighed. Begrebet stammer nemlig fra FN’s Verdenskommissionens Brundtland-rapport “Vores fælles fremtid”, som i 1987 definerede det som “en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov”. Dette omhandler altså brugen af jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger fundamentet for liv på Jorden. Kort sagt kan man sige, at en bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres.

 

  1. … En bæredygtig tankegang gavner også vores virksomheder. Grundet den offentlige positive mening omkring bæredygtighed, som er i hastig udvikling, vil det give din virksomhed en konkurrencemæssig fordel at blive mere bæredygtig. Forbrugerne er 58% mere tilbøjelig til at købe din virksomheds produkter eller tjenester, når de ved, at din virksomhed er bevidst om sin indvirkning på samfundet og miljøet, viser forbrugerundersøgelser foretaget af The Natural Marketing Institute, som er en strategisk rådgivende partner, der opererer i 30 lande.

 

  1. … du kan gøre en forskel. Selvom de største tiltag vedrørende bæredygtighed kommer fra regeringen, er der faktisk en hel række ting, vi selv kan gøre for at jorden bliver et grønnere sted at være. Her er et par gode råd til, hvordan du kan gøre din hverdag mere bæredygtig. Et godt sted at starte, er når du f.eks. tager i supermarkedet og handler ind. Tænk over, om du har brug for kød og mælk hver eneste dag, eller om du kan nøjes med det blot et par dage i ugen. Tænk også gerne over mængden af mad, så du ikke står sidst på ugen, og smider halvdelen af dine indkøb ud, fordi de allerede er blevet for gamle. Når du skal samle dine varer, så prøv så vidt muligt at huske en genbrugelige bærepose (evt. en stofpose) hjemmefra, så du ikke behøver købe en plastikpose, da plastik er noget af det, som skader miljøet allermest. Forsøg generelt at genbruge så meget du kan.
    Når du køber nyt tøj eller hvidevarer, er det en god ide at gå efter god kvalitet, så det holder længere, og hermed kan være anvendeligt i lang tid.
    En sidste ting vi som forbrugere benytter os meget af, er flyrejser. Når du skal rejse, så overvej gerne alternative transportmuligheder, eller flyv til en destination indenfor Europa i stedet for på den anden side af jordkloden, da flyvemaskiner er noget af det, som udleder allermest CO2. Mange flyselskaber tilbyder også CO2-kompensation for flyturen og man kan derved støtte for eksempel et solkrafværk i Caribien. Man kan også købe kompensation udenom flyselskabet, men der skal man være opmærksom på om de er certificeret.

 

Skrevet af Line B. Hjorth