Aarhus Kommunes Klimastrategi og Klimaplan 2016-2020

Efter allerede at have halveret sin udledning de sidste ti år har Aarhus’ Klimastrategi og Klimaplan 2016 – 2020 til formål at gøre byen helt CO2-neutral i 2030. Fra 2016 til 2020 arbejder byen især for at blive klimaneutral og fossilfri, ved i fremtiden at benytte sig 100 procent af vedvarende energi.

I løbet af de sidste ti år har Aarhus Kommune halveret deres udledning. Med Aarhus Klimastrategi og Klimaplan 2016 – 2020, har byen til målsætning at være helt CO2-neutral i 2030. På baggrund af dette initiativ er Aarhus blevet placeret blandt de 100 mest ambitiøse og innovative klimaprojekter fra hele verden.

Planen er baseret på Århus Kommunes klimastrategi: På vejen mod fossilfrihed. Fokuset ligger på de områder, hvor der i de kommende år skal gøres en særligt indsats for at fremme klimaomstillingen af samfundet og nedbringe CO2-udledningen i Aarhus Kommune.  

Klimainitiativer i Aarhus Kommune 

Herunder findes en række forskellige initiativer, som hver især er med til at gøre en positiv klimamæssig forskel.          

Aarhus Kommune deltager blandt andet i samarbejdet med Kaunas Kommune i Litauen, Växjö Kommune i Sverige på projektet: Ready. Formålet med projektet er at udvikle og teste innovative løsninger, som skal være med til at  vise vejen for det klimavenlige samfund. I Aarhus testes løsninger som kan forberede Aarhus til fremtidens mere bæredygtige energisystemer. 

Projektet AA+ Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger omhandler Aarhus Kommunes indsats for at skabe større energibesparelser i kommunens bygninger. Der er blevet investeret cirka 300 millioner kroner i projektet. Pengene er gået til et bygningsareal på samlet set 1,3 millioner kvadratmeter, som er ved at blive energirenoveret. Formålet med dette er at reducere energiforbruget med 25 procent frem til 2019.

Aarhus Kommunes målsætning er at gå fra at anvende fossile brændstoffer til fremtidigt kun at benytte sig af 100 procent på vedvarende energikilder. Gennem Fossilfri Fjernvarme-projektet har fjernvarmesystemet i Aarhus har det været muligt at sikre en høj energieffektivitet, hvoraf at systemet nu dækker ni ud af ti af byens boliger, samt anvendelse af overskudsvarmen fra el-produktion i varmeproduktionen. Specielt dette initiativ er med til markant at nedsætte CO2-forbruget i Aarhus.  

Eksisterende dieseltog og busser i Aarhus Kommune skal erstattes af Letbanen, der kører på el. Udover at letbanen er med til at mindske CO2-udledningen fra transportmidler, er den også med til at vedvarende energikilder ind i transportsektoren.  

Det sidste af de fem initiativer er Aarhus Cykelby. I perioden 2000 – 2015 er cykeltrafikken steget med 29 procent i Aarhus Kommune. Ønsket er at få cyklen til at blive det vigtigste mål for transportmiddel i kommunen. Ved at få flere til at tage cyklen fremfor bilen har man kunne mindske CO2-udledningen, samt at øge befolkningens sundhed.