Cirkulær økonomi i forhold til bæredygtigheden af den danske pavillon og børnehave

Byggebranchen er i dag en af de helt store syndere når det kommer til CO2-udledning, dog tænker byggebranchen over deres handlinger og udarbejder en handlestærk CSR-strategi.

Byggebranchen har i mange år været kendetegnet ved en lineær økonomi, hvilket kort fortalt betyder, at forbruge og smide væk efter det er blevet brugt mentalitet. Der er dog tydelige ændringer i hvordan denne branche tilføre bæredygtighed større værdi, og bliver mere visionær indenfor bæredygtige tiltag, i forhold til deres supply chain, hvilket kræver en ny måde at tænke på.

Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard udtaler at: “Byggebranchen er en af de brancher, der kan være med til at præge udviklingen i en grønnere og mere langtidsholdbar retning ved at have større fokus på genanvendelse og mindre spild, men det kræver en indsats og nye måder at arbejde på.”. 

Den danske business pavillion, som skal bygges i Dubai, F.A.E. vil tage kampen op imod den nuværende forståelse af byggebranchens problematiske bæredygtighedsproblemer. Pavillonens formål efter verdensudstillingen vil være at genanvende pavillonen, som børnehave i de forenede arabiske emirater. Det danske initiativ for at genbruge bygningen er et velmodtaget initiativ og viser den danske dedikation, for at skabe en bæredygtig fremtid. Som deltager til næste års verdensudstilling har Danmark også et ansvar, og at vise vejen til en bedre- og mere miljøvenlig fremtid vil være at genanvende pavillionen, der vil gavne de fremtidige generationer i De Forenede Arabiske Emirater. 

Den danske pavillons bæredygtighedsstrategi er også kendt som cirkulær økonomi. Den cirkulære økonomi er en model, hvor vi genbruger vores ressourcer – frem for blot at kassere det efter det er blevet anvendt – og dermed forlænger deres livscyklus. Produkternes levetid bliver forlænget ved at reparere, genbruge og reproducere dem. Det er således en meget økonomisk og bæredygtig metode. Den danske pavillon vil bestå af en modulær konstruktion, der vil kunne blive skilt ad og genopbygget på den mest miljøvenlige måde, hvilket er årsagen til et simpelt og modulært design. Det danske formål med en genanvendelse af pavillonen som en børnehave skal sende et stærkt signal om Danmarks kunnen og gøren, både nationalt og internationalt. Vores vision er at skabe permanente bæredygtige løsninger, som vil skabe bæredygtige initiativer for fremtidige generationer.