Danmark deltager for første gang i ti år

Siden det 19. århundrede er der med års mellemrum blevet holdt store verdensudstillinger, World Expositions, som har haft til mål at forene verden om forskellige temaer som værtslandet har valgt at lægge fokus på.

Der er store og små Expos – de store holdes omtrent hvert 5. år og de mindre hvert andet år. De store udstillinger er officielt registrerede og kan derfor ses som de ”officielle” af slagsen. Dette betyder dog ikke, at de mindre Expos er set ned på, og kaldes derfor også ”Recognized Expos”, anerkendte udstillinger. For værtslandene skaber disse udstillinger en masse international trafik, som resulterer i at landene må omlægge deres infrastruktur. Værtslandet skal give plads, ikke mindst til de mange turister, men også til de mange pavilloner hvorpå alle de deltagende lande og organisationer udstiller deres bidrag til årets emne, hvad det så end må være.

Expo kunne mærkes efterfølgende
Danmark har været værtsland for verdensudstillingen i 1888, hvor det handlede om industri, landbrug, og kunst. Selvom man her var uenig om hvad der skulle være mest fokus på af disse grene, var succesen mærkbar for lille Danmark. Efterfølgende blev der stiftet flere museer som havde med disse områder at gøre. Det har været på tale igen at Danmark skulle være værtsland for en Expo, men dog ikke en af de store. At modtage så mange turister af rejsende over en halvårlig periode ville være en stor udfordring for et land i Danmarks størrelse. Mange er dog politisk enige om, at det ville være til stor gavn for Danmark at vise sig frem, da det er førende inden for mange af de områder landet begiver sig i.

Manglende tidligere deltagelse
Expo 2015 blev afholdt i Milano, Italien og omhandlede madvarer. Temaet var ”Feeding the planet – energy for life”. De deltagende lande bød alle ind med, hvordan man fik den højeste kvalitet og den bedste mad ud af det mindst krævende aftryk på planeten. Der var altså fokus på en form for bæredygtig madindustri.  Dette gik selvfølgelig godt med et fokus på sundhed, som i lige så stor grad er relevant for planetens velvære. Desværre deltog Danmark ikke i Expo 2015, hvilket måske kunne skyldes den blandede modtagelse af deltagelsen i Expo 2010 i Shanghai. Den Lille Havfrue kom med til Shanghai og blev udstillet sammen med Danmarks idéer om bycykler. På trods af at pavillonen fik bronzemedalje for bedste design, havde man efterfølgende svært ved at præciserer hvad udbyttet havde været ved deltagelsen. Da det ikke lå til Shanghais kultur at cykle i lige så høj grad som vi gør det i nogle danske byer, så faldt den primære fremvisning ligesom til jorden. Der var ganske stor begejstring for Den Lille Havfrue, men det er indtrykket at der fra kommercielt og industrielt synspunkt ikke kom så meget ud af Expo 2010, som der kunne have kommet. Danmark kan derfor have været tilbageholdende med at deltage umiddelbart efter, da det bestemt ikke er billigt at arrangere en udstilling i så stor skala.

I Expo 2020 Dubai vil Danmark dog igen tage jakkesættet på og deltage med pavillon og mere. Efter en sund timeout-pause til at tænke over tingene er landet igen klar til at rykke ind med ekspertise og åbne arme for at skabe muligheder og vedvarende løsninger på tværs af lande.