Danske Ungeklimaråd – Skal de unge tage slæbet?

Vores generations største udfordring er klimakampen. I takt med den stigende interesse inden for bæredygtighed er den danske ungdom begyndt at engagere sig mere for at forhindre klimaforandringer og sikre klodens overlevelse.

Er der tradition for, at vi spiller hinanden gode, og vil vi gøre en forskel for hinanden? De unge ser i hvert fald muligheder, og i Danmark ser vi et voksende engagement, hvor den yngre befolkningsgruppe i højere grad vil have indflydelse på morgendagens klimapolitik. Den stadigt voksende interesse for klimaet medfører, at flere og flere unge går på gaden i protest mod den manglende klimabevidsthed og kalder til politisk handling. Derfor oprettede Danmark i starten af 2019 et nationalt ‘ungeklimaråd’, der skal komme med inputs til Klima- Energi- og Forsyningsministeriet til fremtidens klimaløsninger. 

Formålet med Ungeklimarådet er at oplyse og fremme interessen for klimaproblematikken samt at lave konkrete tiltag og mål til en fremtidens klimaløsning. Ungeklimarådets medlemmer er med deres forskellige baggrunde og passion godt klædt på med en stor- og skarp viden inden for klima, miljø og bæredygtighed, så de kan være med til at danne rammerne for de gode bæredygtige tiltag. 

Ungeklimarådet står for at skabe et talerør for de unge, hvor Ungeklimarådet som initiativtager har udarbejdet en målsætning og anbefaling, der skal være med til at inspirere lokale projekter og kampagner.  

Den daværende klimaminister Lars Christian Lilleholt, som var medstifter af et nationalt Ungeklimaråd mener, at: “[…] de unge skal inddrages i kampen for at finde fremtidens klimaløsninger. Der er behov for at få de unge med i diskussionen om, hvordan vi løser de klimaudfordringer, vi står midt i.”. 

Lilleholts udtalelse er præget af tidens trend om bæredygitghed og de klimaudfordringer som verden sammen står overfor. I og med at det forrige valg var et “klimavalg” har den nuværende regering har udarbejdet en klima- og miljøpolitik der samler Danmark. 

Ungeklimarådet i Frederikshavn Kommune

Allerede i 2018 nedsatte man i Frederikshavn Kommune et lignende tiltag om at etablere et ungeklimaråd i kommunen. Frederikshavn Kommune, som en af Danmarks klimakommuner påtog sig ansvaret og oprettede med inspiration fra venskabsbyen i Tyskland Bremerhavens ‘Jugendklimarat’ et tilsvarende ungeklimaråd. Som det er set fra det kommunale ungeklimaråd i Frederikshavn Kommune, skal klimapolitik nå ned i øjenhøjde med det yngre segment, og derfor har rådet stået for at skulle udvikle undervisningsmateriale til skoler i kommunen og skal stå for tiltag, såsom en cirkulær tøjbørs på Frederikshavn Gymnasium.