De danske kommuner bliver til klimakommuner

71 ud af 98 danske kommuner har valgt at blive Klimakommuner. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening forpligter kommunerne sig til at reducere CO2-forbruget med minimum 2 procent om året.

Den stigende interesse for klimaet er ikke kun et fænomen, som ses ude i befolkningen. Flere af de danske kommuner tager deres ansvar for at bidrage til reduceringen af mængden af det kommunale CO2-forbrug.

Hvad er en klimakommune?

For at kunne blive betegnet, som en klimakommune skal kommunen indgå et samarbejde med foreningen Danmarks Naturfredningsforening. I samarbejde med foreningen skal kommunen udarbejde en handlingsplan, der omfatter en reducering af eget CO2-forbrug med min 2 procent årligt i en periode på 5 år. Under forløbet er det kommunen, som selv sætter ambitionsniveauet for udførelsen af handlingsplanen, men Naturfredningsforeningen vil være med på sidelinjen og legitimere kommunernes tiltag for at reducere deres CO2-forbrug.

Hvordan bliver man en Klimakommune?

De danske Klimakommuner har flere forskellige tiltag til at nedsætte kommunens CO2-udledning, herunder eksempelvis renovering af bygninger og indførsel af elbiler. Danmarks Naturfredningsforening har opstillet fire punkter til hvordan en kommune kan opnå status som en Klimakommune. 

  1. At skrive under på en borgmestererklæring, hvori de politiske grunde for at blive en Klimakommune bliver defineret og besluttet. 
  2. At lave en opgørelse over kommunens CO2-udledning, som viser hvor kommunen er i dag og hvor det er at de kan forbedre sig.
  3. At udarbejde en klimahandlingsplan. En plan for hvilke klimamæssige forskelle kommunen vil opnå og hvornår de vil blive implementeret.
  4. At implementere og videre udvikling. Hvad gør kommunen for at opnå deres mål på minimum 2 procent om året.Kilde: https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/

For at kunne betegnes som en Klimakommune Plus+ skal kommunen mindst have besluttet sig for og realisere to af de seks opstillede initiativer: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, Ansvarlig Kommune og Klimaaftalen Compact of Mayors.  

  1. Energirenovering i kommunale boliger, boligselskaber og virksomheder har en positiv effekt på både klimaet, men også økonomien.
  2. Klimatilpasning gennemføres på mange forskellige fronter i kommuner landet over. Tilpasningen varierer fra land til by, men har til fælles, at de sigter efter at håndtere klimaændringer i form af øgede nedbørsmængder, sikring imod havstigninger og skovrejsning.
  3. Indkøb som fokuserer på at reducere klima- og miljømæssig produktion af materiale. Der skal være fokus på at promovere den bæredygtige produktion. Dertil vil der være fokus på at mindske miljøbelastende produkter.
  4. Økologi-initiativet, omhandler omlægning af arealer til eksempel økologisk drift, økologiske madordninger på skoler og- eller hos ældre.
  5. Mange danske kommuner har gennem tiden investeret millioner af kroner i fossile brændstoffer, som olie-, kul- og gasselskaber. Den Ansvarlig Kommune vil sigte efter at sælge deres investeringer i netop disse selskaber og ændre deres fokus til mere bæredygtige investeringer.
  6. Klimaaftalen Compact of Mayors blev lanceret i 2014 af FN. De to hovedmål for Compact of Mayors er måling, reducering af CO2 og sørge for at de deltagende kommuners byer bliver klimatilpasset.  

Kilde: https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/klimakommune-plus-kriterier/

Skrevet af: Bjørn Ask Olesen og Søren Raunsgaard Olsen