Det bæredygtige Danmark

Danmark er på forkant på udviklingen af bæredygtighed og vindenergi, da vi har været med lige fra starten af.


Da Danmark blev ramt af oliekrisen i 1970’erne blev det hurtigt en realitet af noget skulle gøres, ikke mindst for at finde alternative energikilder, men også for at være parate til hvis det skulle gentage sig. Det var derfor tidligt i Danmarks moderne historie at der blev sat gang i udforskningen og investeringen af vedvarende energikilder.

Det som oftest dominerer en teknologiens udvikling, er de materialer som vi har til rådighed. Udvidelse af energi fra solen ved hjælp af solceller, kræver materialer som er svære at skaffe og raffinere, som dernæst skal behandles med talrige processer, for at få de idéelle kvaliteter som kan omdanne solens stråler til elektricitet, som vi kender det. Solenergi til elektricitet er derfor en ganske ny ting rent historisk.

Udviklingen
Vindenergien er historisk set blevet brugt i møller og sejlskibe. Så faktisk var Danmark allerede i vikingetiden i gang med at bruge vinden til at drive deres skibe. Hvis vi dog undtager dette, så er vindenergien noget af det senest udviklede inden for hele energibranchen.

I 1800-tallet fandtes der over 6.000 kornmøller i Danmark. Århundredet efter er der estimeret at være næsten 30.000 husmøller i hele Danmark, alle sammen blev dog brugt som maskinkraft til tærskning eller andet. Det er derfor indlysende at man videreudviklede vindmøllerne, til at følge med det teknologiske fremskridt. Allerede i 1882 blev den allerførste el producerende vindmølle lavet i Danmark og her leverede Danmark bl.a. strøm til specielle lamper. Vindmølleteknologien leverede andre videnskabelige fremskridt med sig som f.eks. verdens første vindtunnel, som blomstrede til sit eget emne, nemlig aerodynamik. Igennem Poul La Cour, som var den danske fysiker bag dette, spredte viden om elektricitet og vindmøller sig til andre eksperter, og dette mundede ud i verdens første jernvindmøller på større skala. I verdenskrigene har der været vindmøller i Danmark som producerede op mod 100 MW. Siden da har udviklingen af teknologien været en stafet, som er gået fra hånd til hånd og alle kulminerer i den moderne ikoniske vindmølle som dominerer det danske image om elektricitet.

Fremadrettet er Danmark stadig førende
Det kommer derfor helt naturligt at Danmark er blandt verdens førende lande i vedvarende energi, eller rettere det førende land, ifølge en Sustainable Development Report fra 2019, som optæller fremskridtet af alle de lande, der er i gang med transformationerne for at opnå de vedvarende udviklingsmål, sustainable development goals (SDG). Det er denne naturlige udvikling af en løsning, på et gammelt problem som sikrer at Danmark fortsat er i toppen af fremskridtet, når det kommer til uafhængighed af olie som energikilde. Firmaer som Vestas Wind Systems og Ørsted Wind Power er blot nogle af talrige danske firmaer, som producerer eller har fokus inden for vindenergi.