Fem danske byer inkluderet i Cities100-rapport

For første gang nogensinde er i alt fem danske byer er repræsenteret i blandt top 100 mest ambitiøse klimaprojekter verden over. Mindre danske byer som Næstved og Gladsaxe er i flot selskab med storbyer som eksempelvis Hong Kong, Buenos Aires og London. 

Cities100-rapporten er blevet udarbejdet af Nordic Sustainability, C40 og Realdania og indeholder de 100 mest ambitiøse og innovative klimaprojekter verden over. I rapporten beskrives og fremhæve disse 100 projekter fra byer, som alle tager kampen op imod klimakrisen. Formålet med projekterne i Cities 100-rapporten er at fungere som inspiration for andre byer på både nationalt og internationalt plan. Yderligere har rapporten til hensigt, at bidrage med løsningsforslag til hvordan man kan opfylde Parisaftalen fra 2015’s mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.

De 100 inkluderede projekter i Cities100-rapporten inkluderer i alt 59 byer fra 26 forskellige lande. Projekterne kommer med bud på hvordan byer kan fremtidssikre sig mod akutte klimaforandringer, som eksempelvis stigende vandstande, luftforurening og ekstreme vejrforhold. De fem danske byer på verdenslisten er: København, Frederiksberg, Gladsaxe, Aarhus og Næstved. Projekterne indeholder klimaplaner, som blandt andet inddrager borgerne, fokus på bærdygtige transport systemter, effektive klimatilpasning og energisystemer, samt innovation genanvendelse af materialer. Gennem deltagelsen bliver det klart, at de danske byer er klar til at kæmpe for for en bedre fremtid. 

De fem danske byers bidrag er:

København

  • Københavns Energylab Nordhavn, som er et storby-laboratorium, hvor der afprøves løsninger indenfor el, varme, energieffektive bygninger og transportmuligheder. 
  • Supercykelstien (i alt 746 km) er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 27 kommuner, hvis formål er at skabe en bedre cykelinfrastruktur i Københavnsområdet. Det er essentielt at det skal være nemt og sikkert at cykle til og fra arbejde på strækninger over fem kilometer. 

Frederiksberg

  • Frederiksbergs skybrudsprojektet har til formål, at sikre byen og gøre den mere modstandsdygtig over for store mængder regn ved skybrud.  

Gladsaxe

  • Kong Hans Have i Gladsaxe er et grønt område, som er blevet transformeret fra et uudnyttet græsplæne-areal på 7.700 m2 til et klimatilpasset område, som skal forebygge oversvømmelser i området. 

Aarhus

  • Efter allerede at have halveret sin udledning de sidste ti år har  Aarhus’ Klimastrategi og Klimaplan 2016-2020 til formål at gøre byen helt CO2-neutral i 2030. Fra 2016 til 2020 arbejder byen især for, at blive klimaneutral og fossilfri ved at i fremtiden at benytte sig 100 procent af vedvarende energi.

Næstved

  • Næstveds deltagelse i Cities100-rapporten skyldes deres take på cirkulær økonomi, Glasklyngen. Glasklyngen  indsamler og sorterer omkring 125.000 tons glas om året, hvorefter glasset bliver genanvendt til omtrent 700-800 millioner flasker og husholdningsglas om året. Gennem projektet hjælper Glasklyngen med at spare klimaet for cirka 15.000 tons CO2 årligt. 

Administrerende direktør i Realdania, som har finansieret Cities100, Jesper Nygård har om danmarks deltagelse på listen udtalt: “Det er virkelig positivt at se fem danske byer repræsenteret blandt de største og mest fremadskuende byer i verden i forhold til at handle på de akutte klimaudfordringer. Det viser, at vi er på vej i den rigtige retning i Danmark. Rigtig mange byer er kommet langt i forhold til både reduktion af drivhusgasser og tilpasning af byerne i forhold til stigende vandmængder pga. højere temperaturer. Gode eksempler, nationalt og international samarbejde er det, der nu skal til for at bringe byerne helt i mål.”.