FN’s 17 verdensmål

Danmark ligger i den absolutte top blandt verdens landene i forhold til at kunne realisere disse 17 verdensmål, og de 169 delmål.

Formålet med verdensmålene er at løse mange af klodens største problemer inden 2030. De 17 konkrete mål og 169 delmål, er forpligtet til alle 193 medlemslande, til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, samt reducere ulighed mellem rig og fattig, sikre gode uddannelser og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. 

Verdensmålene er udarbejdet efter tre års diplomatisk arbejde, som blev påbegyndt i 2012 under Rio+20 topmødet. De er baseret på den mest omfattende og gennemsigtige globale konsultationsproces i FN’s historie. FN indsamlede omfattende data fra undersøgelser hvor mere end ti millioner mennesker verden over, har givet deres meninger til kende i forhold til hvilke af de 17 punkter de fandt mest vigtige. 

Der er opnået betydelige fremskridt de seneste 20 år. Siden 1990 har fattigdommen i verden faldet med næsten 75 %, ni ud af ti børn i udviklingslandene påbegynder deres uddannelse, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. Over to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret rent drikkevand, og millioner af menneskeliv er reddet på grund af nyere forskning i forebyggelse af smitsomme sygdomme. 

Kilde:  Danmarks indeksscore

Danmark er allerede blandt de lande, som er allerbedst rustet til at bidrage til den globale opnåelse af verdensmålene. Danmark er globalt i front, når det gælder at fremme bæredygtig udvikling i vores tre dimensioner – økonomisk, social og miljømæssig. Danmark ligger ifølge internationale eksterne analyser i den absolutte top blandt verdens landene i forhold til at kunne realisere disse 17 verdensmål og de 169 delmål. I alt havde Danmark en samlet indeksscore på 85 procent, hvilket antyder at Danmark i gennemsnit er 85 procent på vejen mod det bedst mulige resultat inden for de 17 mål og de 169 delmål. Danmark yder et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene ved at følge op både nationalt og internationalt.

Kilde: CSR Statistik