Fremtidens byer er smarte

I takt med at Danmark bliver mere digitaliseret, og ved hele tiden at lære nye måder at kommunikere med dets borgere, skabes der et bedre samfund. Smart City er drevet af data og innovative digitale teknologier. Målet med udviklingen er at løse samfundets problemer, samt at bidrage til et bedre liv for byens indbyggere.

Smart City og teknologi

Smart teknologi er et forholdsvist nyt begreb men vi er alle omgivet af smart teknologi om det er ure eller telefoner. Smarter Denmark definerer begrebet Smart City: “[…] løsninger, der udnytter data og teknologi intelligent til at løse udfordringer og forbedre driften. Resultatet er bedre service, bedre balance i forsyning og ressourceforbrug og bedre grundlag for at træffe beslutninger. Det giver også mulighed for at reagere før problemerne opstår.”. Smart teknologi er bestemt efter hvorvidt teknologien er i stand til at være opmærksom på sine omgivelser, og hvorvidt teknologien er intelligent nok til at reagere korrekt til forandringer.

Smart City initiativer – et par eksempler på smart teknologi i Danmark 

Allerede nu er planlægningen i gang med at integrere selvkørende busser og shuttles ud på vejene i Danmark. De kan til dels være med til at løse problemer for eksempelvis folk, som bor i udkants Danmark, hvor det er dyrt at opretholde ruterne. Et eksempel på dette er projektet LINC. Et eksempel på dette er projektet LINC, der nu er det største testprojekt inden for førerløse shuttles – det testes lige nu på DTU Campus i Lyngby og i Hersted Industripark i Albertslund. Formålet med projektet er at udvikle den kollektive trafik og dermed løse nogle af de problemer som borgere har med at komme fra A til B. Dertil er de selvkørende shuttles støjsvage og kører på el. Projektet kan være med til at hjælpe den fremtidige bæredygtige byplanlægning, så fremtidens byer bliver gode at bo og arbejde i.

Et andet eksempel på Smart City kunne være SMART Vand Vejle. I takt med de drastiske klimaændringer har flere og flere danske byer oplevet jævnlige oversvømmelser fra hav, vandløb og afløbssystemer. Som følge af stigningen af oversvømmelser, samt forventningen om at klimaforandringer i de kommende år kun vil blive mere og mere ekstreme må de danske byer begynde at forberede sig. Vejle er en af de mest sårbare områder i Danmark i forhold til oversvømmelser, fra åerne og fjorden.  Projektet skal være med til at sikre færre oversvømmelser i Vejle og dermed være med til at give besparelser for både myndighederne og byens borgere. Ifølge rapporten SMART Vand Vejle af Miljøstyrelsen vil Vejle Kommune vil sikre Vejle by ved hjælp af en række tiltag så som sluser, styrbare fordelerbygværk og pumper.