Grøn Transport på vejen

CO2-udledningen fra transportsektoren er, ikke blot i Danmark, men også på verdensplan, en af de største udfordringer i forhold til klimaforandringer. Ifølge tal fra OECD ventes udledningerne fra transport frem mod 2050 at stige med op mod 60 pct. på verdensplan, medmindre vi ser nogle markante politiske tiltag.

For at holde gang i Danmark, og i resten af verden, skal hjulene bogstavelig talt være igang. Mad, tekstiler, dagligvarer, brændstof osv. skal stadig fra A til B og derfor underskrev Danmark sammen en række andre lande*, heriblandt De Forenede Arabiske Emirater, i efteråret 2018 ”Birmingham-erklæringen”. Birmingham-erklæringen skal styrke det politiske fokus på CO2-reduktionen inden for transport. Blandt andet vil landene accelerere omstillingen til grøn transport, arbejde for at få grønnere offentlig transport, udbygge med en intelligent infrastruktur, fremme en bæredygtig økonomi og øge luftkvaliteten i byerne.

Der er ingen tvivl om, at trods vores begrænsede areal, så er Danmark en stor og vigtig spiller, når det kommer til at gå forrest i forhold til grøn transport. Mange transport firmaer har igennem de seneste år opdateret deres værdier til at inkludere miljø såvel som bæredygtighed. Blandt andet har DSV, MAN og DHL testet el-lastbiler, og ligger stor vægt på at mindske deres CO2 udslip. En virksomhed som Danske Fragtmænd prioriterer miljøvenlige køretøjer og teknologier. De har stadig primært fokus på konsolidering af deres varer, på deres strategisk placerede terminaler i hele landet, så hele ladet bliver udnyttet og der er færre lastbiler på vejene.

Når det kommer til den offentlige trafik i Danmark, så oplever man også her et stort fokus på klimaet. De Danske Statsbaner (DSB) har nogle mål om at de skal være CO2 neutrale og have nul partikeludledning fra togenes motorer i 2030. De har også meldt ud, at alle nye og kommende tog, som DSB køber, vil være el-tog. På langt de fleste DSB-strækninger, tager el-togene over i løbet af de næste ti år, efterhånden som Banedanmark får sat strøm til jernbanen.

En anden stor spiller i den kollektive trafik er Movia; her er man helt klar over, at bustrafik har stor effekt på det omgivende miljø både med hensyn til udledning af CO2, NOx og partikler og støj. Derfor arbejder Movia for at reducere bussernes udlednings- og støjniveauer, og har en klar målsætning for at gøre bustrafikken fossilfri i 2030. Samtidig skal udledningen af NOx i 2030 reduceres med 97 pct. i forhold til niveauet i 2008. Partikeludledningen skal i samme periode reduceres med 82 pct.

Overordnet set, er det tydeligt at den danske regering sammen med danske firmaer vægter klima og bæredygtighed enormt højt, ligesom De Forenede Arabiske Emirater, og herved også Dubai, går forrest når det kommer til Mellemøsten.

”Ingen kan alt, alle kan noget og sammen kan vi det hele”. Med det in mente, kan vi kun glæde os til at se, hvad der kommer ud af Expo 2020 på dette område.

 

*Lande der underskrev ”Birmingham-erklæringen”: Danmark, Storbritannien, Frankrig, Indonesien, Italien, Portugal, Australien, Barbados, Holland, Hviderusland og De Forenede Arabiske Emirater.

 

Skrevet af Line B. Hjorth