Grundtema: Mobilitet

Et af de tre temaer for Expo 2020 Dubai er mobilitet.
Når vi muliggør en smartere bevægelse af viden, idéer og varer, så udfoldes en ny verden af ​​muligheder. Expo 2020 ser på, hvordan dette har hjulpet os med at udforske nye grænser, og hvordan menneskeheden skaber større spring end nogensinde gennem digital forbindelse og globalisering.

Mobilitet i teknologi

Den moderne verden som vi kender den i dag, er resultatet af tusindvis af års udvikling og viderebygning på ideer som er opstået fra inspirerende øjeblikke eller menneskelige behov hvorefter de er blevet videreudviklet. I dag står vi dog over for en helt ny udfordring. Førhen har alting handlet om den fysiske teknologi og kapaciteten. Hvordan det kunne optimeres, gøres hurtigere og stærkere. I dag er det ikke kun en fysisk teknologi, men også en teknologi som krydser de fysiske grænser og involverer menneskeheden digitalt og biologisk. Mulighederne er mange og har kæmpe potentiale, men derfor er det også kun vigtigt ikke at lade det løbe fra os.

Fra data til information til viden

Digitalisering er noget vi har hørt meget om i de seneste år, og bliver kun ved med at brede sig. Måden vi behandler rå data og informationer på har grundlæggende ændret sig. Grænserne mellem hvor ting er digitalt og fysisk forsvinder. Alt hvad der sker i den fysiske verden, deles på nettet og bliver tilgængeligt digitalt. Det betyder at alle mennesker kan følge med i ting der sker alle steder på jorden, ikke kun det der fysisk sker omkring dem.

Men det kommer med en pris. Det vil også sige at alt kan overvåges og at alt kan bedømmes. Digitaliseringen breder sig som en skygge over alting. Man har mulighed for at sige sin mening på både godt og ondt. Det betyder større forståelse, fordi der er flere øjne til at se på alle sager, men kan også give en udfordring i forhold til at enes om hvad der er godt. Data bliver til information, og information bliver til viden. En viden der er vigtig at sikre sig, er rigtig.

Mobilitet skaber sammenhæng

Når man kigger på hvad der virkelig rykker sig i teknologiens verden er der stort fokus på artificial intelligence og machine learning. I popkulturen har kunstig intelligens ofte være repræsenteret i form af robotter der vil overtage styringen hvilket har gjort at folk er vagtsomme. Sådan en situation ville selvfølgelig være et skrækscenarie. Den teknologi som udnyttes former sig i takt med samfundet. Dette betyder at man ikke uden videre kan implementere robotter, som uhensigtsmæssigt kan ødelægge den moderne sociale struktur.

Teknologi er ikke ondt i natur. Teknologi er hvad vi mennesker gør den til, og kan ikke udvikle sig til noget vi ikke udvikler den til. Det er altafgørende at vi tænker på dette og at vi overvejer hvad vi vil have, hvorfor og hvordan det kan opnås. Mobilitet er også vores evne til at følge med i vores egen udvikling hvilket er vigtig i en sammenhæng, hvor alle verdens lande mødes for at udveksle ideer på tværs af kulturer.