Når den blå planet bliver grøn

I mange år har vi været vant til at opfatte vores planet som værende blå. Desværre er det en realitet, at den i højere grad bliver mere ’sort’ med den øgede forurening. Forureningen har blandt andet medført store klimaforandringer, som vi har måtte se i øjnene igennem de sidste år. Årsagerne til dette er mange, men særligt diverse transportmidler bærer an stor del af ansvaret. Vi hører ofte om, hvordan vi som privatpersoner skal skære ned på biltransport og hellere benytte os af cykling eller offentlig transport. Tilmed bliver vi gjort opmærksomme på de mange flyrejser, som vi i gennem årene er blevet storforbrugere af. Dette er altså transport til lands og i luften, men hvad med til vands? Hvert år sejler store mængder skibstransport på tværs af verdenshavene, men vi tænker sjældent over det, da det ikke er transport, vi som private benytter os af. Disse har mindst lige så stor betydning for det høje CO2 udslip, og er ligeså meget med til at ”farve jorden mørk”.

Dette vil søfartsorganisationen The International Maritime Organisation (IMO) sætte en stopper for. De har truffet en beslutning om, at forureningerne fra havsektoren i internationale farvande fra den 1. januar 2020 skal nedskæres. Marinesektoren er nødt til at reducere svovlforureningerne med over 80% ved at skifte til lavere svovlbrændstoffer. IMO 2020-forordningerne vil medføre den største reduktion i svovlindholdet i transportbrændstoffet, der nogensinde har været gennemført på én gang.

To af de 174 lande som deltager i IMO 2020, er De Forenede Arabiske Emirater (FAE) og Danmark. De har begge stor interesse i bæredygtighed, og støtter derfor i høj grad visionen om CO2 nedsættelse. En af de mange danske virksomheder, som også opererer i FAE, er Maersk, og de har sat høje mål for deres eget bidrag til et bedre miljø og en grønnere planet. Ifølge virksomheden er fragt skyld i 2-3% af den globale CO2, og omkring 80% af det er skibsfragt. Maersk har derfor sat sig et mål om at være kulstofneutrale i 2050, og hermed bidrage til Parisaftalen’s mål om at forblive under 2°C i temperaturstigning.

Den eneste mulige måde at opnå den meget nødvendige nedbringelse af CO2 i vores industri er ved fuld omdannelse til nye kulstofneutrale brændstoffer og forsyningskæder,” udtaler Søren Toft, Vicedirektør hos Maersk. Virksomheden skal have kulstofneutrale fartøjer kommercielt inden 2030 for at nå målet i 2050. ”Vi vil investere betydelige ressourcer i innovation og flådeteknologi for at forbedre den tekniske og økonomiske levedygtighed af kulstofneutrale løsninger,” fortsætter han. I løbet af de sidste fire år har Maersk investeret omkring 1 mia. USD, og engageret mere end 50 ingeniører hvert år i udvikling og implementering af energieffektive løsninger. ”Det er meget vigtigt at opbygge en ny forsyningskæde og ændre incitamentsstrukturer på markedet for at støtte disse nye løsninger, og det er derfor, at vi opfordrer alle aktører, der er relateret til skibsfartsindustrien, til at deltage i denne rejse, ” siger John Kornerup Bang, leder af bæredygtighedsstrategi og chefrådgiver for klimaændringer i Maersk.

I 2019 er Maersk imødekommende for at indlede en åben og samarbejdsvillig dialog med alle tænkelige parter for at tackle et af de vigtigste spørgsmål i verden: klimaforandringer.

Skrevet af Line B. Hjorth