Ni ud af ti virksomheder satser på en mere bæredygtig forretning

Ni ud af ti virksomheder har højere fokus på bæredygtige forretningsmuligheder. Det kan give danske virksomheder en fordel på den globale front. Siger COO/Direktør fra Dansk Industri Thomas Bustrup.

Bæredygtighed er efterhånden ved at blive en realistisk standard for virksomheder verden over. Ifølge en rapport fra DI er 63 procent, af virksomheder bekendte med FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid, hvilket er en stigning på det dobbelte af forrige år. Derudover er antallet af virksomheder, som strategisk arbejder med verdensmålene, steget fra 12 til 22 procent på et år. Dette viser at der er en stigende grad af bæredygtige forretninger.

 Global konkurrencefordel for danske virksomheder

Denne stigning giver danske virksomheder bedre forretningspotentialer, fordi der globalt bliver investeret i bæredygtige elementer, hvor det danske erhvervsliv har stærke kompetencer, dette inkluderer fødevareteknologi, grøn energi, sundhed og vand.

DI’s rapport viser også, at danske virksomheder i stigende grad er ved at integrere bæredygtighed i deres forretninger, og at hele 93 procent af virksomhederne i forskellige grader har indført en form for bæredygtighed, som vil forbedre virksomhedens sociale- eller miljømæssige virkning på samfundet. Hvor hele 94 procent har fokus på at få nye og bedre forretningsmuligheder, med den samme indvirkning. En analyse fra DI viser hvilke af verdensmålene, danske virksomheder arbejder med.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 3: Sundhed og trivsel

Mål 7: Bæredygtig energi

Mål 13: Klimaindsats

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Der blev afholdt et møde i Folketinget med en åben høring omkring Danmarks fremdrift af FN’s 17 verdensmål, for en bæredygtig fremtid. Hvor der blev tilpasset nogle rammevilkår, så de kan støtte virksomhedernes arbejde med verdensmålene. Dette vil kræve en kritisk masse, af virksomheder som skal deltage i en bæredygtig fremtid, samt at en større mængde af virksomheder skal indse forretningsstrategien ved at arbejde bæredygtigt.