Nu dækkes halvdelen af danskernes elforbrug af vind- og solenergi

 

Med flere havvindmølleparker og mere blæsevejr, bliver halvdelen af Danmarks elforbrug nu dækket af vedvarende energi, viser tal fra 2019.

Danmark satte i 2017 verdensrekord, hvor 43,4 procent. af den danske energiproduktion blev produceret af vindmøller. Danmark er det land i verden, som dækker den største andel af sin elproduktion med grøn energi fra vindmøller.

Denne rekord blev slået i 2019, da strøm fra vindmøller nu dækker 47 procent af det samlede danske elforbrug. Samtidig dækker Solenergi  3 procent af elforbruget, det viser de nye tal fra den offentlige virksomhed Energinet, der ejer det danske elnet. 

En af hovedårsagerne til den stigende strømproduktion i 2019 er åbningen af havvindmølleparken Horns Rev 3. Parken, der er placeret i Nordsøen, mellem 29 og 44 kilometer ud for Esbjerg. Det er den største i Danmark og kan årligt dække strømforbruget for omkring 425.000 husstande. Derudover har 2019 også været et mere blæsende år end årene før.

På 10 år er produktionen af energi fra vindmøller og solceller mere end fordoblet, og der regnes med at vindenergi i 2020’erne kommer til at dække 60 procent af det danske elforbrug. Dette er fordi, at havvindmølleparken Kriegers Flak, der er placeret i Østersøen, bliver tilsluttet til det danske elnet senest i 2021, mens Havvindmølleparken Thor, der skal bygges i Nordsøen, efter planen bliver tilsluttet i 2025. Havvindmølleparken Thor en den første af 3 havvindmølleparker, folketinget tilbage i 2018 blev enige om at bygge inden 2030. 

Inden jul, nåede et flertal i folketinget enighed om et klimatiltag, hvor målsætningen blev at sænke CO2-udledningen i 2030 med 70 procent, sammenlignet med 1990. Samtidig er der også sat et mål for, at Danmark i 2050 skal være CO2-neutralt.