O:D.M:F som betyder OUTDOOR MOBILE FARMING

“Med fokus på at kunne medvirke til at binde kulstof i jorden med disse forskellige produktion former, der tager hensyn til dyr, mennesker og miljø i et samspil der medvirker til at vi nedsætter CO2, da vi bruger vores rasurser lokalt.”

Tommy Overby, O:D.M:F

24. november 2020.

O:D.M:F er et koncept som handler om forskellige mobile systemer til fødevareproduktion der skaber mere bæredygtighed 

Baggrunden for at starte og udvikle det her koncept var at hvordan kan man være med til at ændre landbruget så unge kan komme i gang og vi kan begynde og tænke på ting som verdens mål fra FN og komme mere i dialog med forbrugeren via mere direkte kontakt med kunderne jorden og ikke mindst vores dyr og medmennesker.

Det at drive landbrug uden at skulle være i andres magt via for høj gælds procent, men selv bestemme hvad og hvordan man producerer og til hvem, og ikke mindst når man vil stoppe eller blot flytte område man er lokaliseret i. 

Vores firma kan levere et mobilt malkesystem fra 2 køer op til 100 køer, der er udviklet til, at man kan flytte malkningen rundt, hvor man har sin afgræsning. 

Et mobilt system til høns, der ligger æg som man så kan flytte rundt efter køerne på marken eller bare have høns alene som mobil enhed og sælge græs æg og mobile mejerier.