Ledelsen af den Den Danske Pavillon Dubai

Franz Michael Skjold Mellbin
Commissioner General
Ambassador of Denmark to The UAE and Qatar

Jens Martin Alsbirk
Deputy Commissioner General
Consul General and Head of Mission at Consulate of Denmark, Dubai. UAE.

Jens Lund
Director
Pavillondirektør Dubai
Præsident Danish Business Council

Jan Bak
Deputy Director
Vice-pavillondirektør Dubai
Adm. direktør, Danish Business Pavilion

Lotte Hedegaard-Andersen
Chief Operation Officer

Per Hedegaard-Andersen
Chief Networking Officer

Sidsel Kræn
Assistant Event Manager /
Visa Liaison Officer – VLO