Ørsted kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed

Ørsted er ifølge Corporate Knights verdens mest bæredygtige virksomhed. I 2019 var de nummer fire men i løbet af 2019 har de udviklet sig yderligere. Anden dansk virksomhed som nummer to, og i alt tre i top 10.

 

Corporate Knights udgiver hvert år top 100 mest bæredygtige virksomheder med en omsætning på over en milliard dollars. Danmark er godt repræsenteret på listen med i alt fem virksomheder, hvor tre er i top 10,henholdsvis Novo nordisk (77), Vestas Wind Systems (37), Novozymes (6), Chr. Hansen (2) og Ørsted(1). 

Generelt er der en tendens blandt danske virksomheder hvor 9/10 virksomheder satser på bæredygtighed. Dette gør sig også gældende i top 10 listen hvor Danmark er gået fra to virksomheder til tre virksomheder. Denne tendens er blandt andet et resultat af FN’s verdensmål, som danske virksomheder især har taget til sig. Derudover er bæredygtighed et ord, som er på alles læber, og er derfor en god strategisk forretningsmulighed.

 

Corporate Knights fremhæver at Ørsted er gået fra en produktion bestående af 85 % fossile brændstoffer og 15% grøn energi, til en produktion med kun 15% fossile brændstoffer og 85% grøn energi. Målet for Ørsted er at de senest i 2025 skal være stort set CO2 frie.

 

Dét Corporate Knights bedømmer virksomhederne ud fra, er hovedsageligt deres evne til at producere “ren energi”. Dette indebærer at deres økonomiske aktivitet skal have positiv indflydelse på blandt andet miljøet. Denne parameter tæller 50% af den samlede bedømmelse, hvorfor en energiproduktion der er 85% grøn energi rangerer højt.  

Sammenlignes Danmark, med fem virksomheder i top 100, overgås de kun af USA, Canada, Frankrig, Finland og Japan, hvilket er en flot repræsentation taget landets størrelse i betragtning. Vores skandinaviske naboer Norge og Sverige, har henholdsvis én og tre virksomheder i top 100, hvor Norges ene virksomhed er nummer 13, og Sveriges bedst placerede er nummer 27.