Vedvarende energi er på vej frem og kullet er på retræte

Brugen af kul til at fremstille elektricitet er på to år, faldet fra 20 procent til nu godt 13 procent. I 2009 fyldte kullet 49 procent. 

Allerede inden udgangen af 2019, satte Danmark rekorder inden for el-produktionen fra vedvarende energikilder. De CO2-frie energikilder udgjorde 72 procent, af den samlede strømproduktionen, som nu består af vindmøller, solceller og biomasse. 49 procent af Danmarks samlede forbrug af el, består af sol og vindkraft, dette er en stigning på 3 procent på blot to år. 

Tallene kommer fra brancheorganisationen Dansk Energi, som er udregnet ud Energistatistik 2018 og data fra det europæiske netværk ENTSO-E. Indtil den 16. december 2019, blev der i alt blevet produceret nok vindenergi i 2019, til at kunne dække elforbruget i 3.75 millioner danske husstande. 

Slut med kulkraft?

Kulkraft har igennem årtier været en hjørnesten i dansk el- og varme forsyning. Det danske elsystem har i de seneste årtier gennemgået en enorm forandring, hvor kraftværkerne, som producerer kul til elproduktion, er blevet udskiftet til fordel for vedvarende energi. I 2009 fyldte kullet 49 procent, af den samlede elproduktion i Danmark. Dermed er der sket drastiske tiltag på “energi kulturen” hvor kul, olie og gas er på vej ud til fordel for elektricitet. Sammenligner man tallene fra 2009 med tallene fra 2019, er der sket et drastisk fald af kul i Danmarks elproduktion i løbet af de sidste 10 år på 35,7 procent. 

Regeringen sætter nu en klar milepæl i dansk energipolitik, om at sende kullet på pension, så at kul er helt helt udfaset af Danmarks elforsyning, senest i 2030. Danmark har dog stadig tre væsentlig store kulkraftværker i drift som ligger i henholdsvis Esbjerg, Odense og Aalborg. Kraftværkerne i Aalborg og Odense brænder tilsammen omkring en million tons kul af om året, kulkraftværkerne har dog lovet at ophøre produktionen af kul senest i 2028.