Vedvarende energi, er på vej frem og kullet er på retræte 

Brugen af kul til at fremstille elektricitet er på to år faldet fra 20 procent til nu godt 13 procent. I 2009 fyldte kullet 49 procent. 

Allerede inden udgangen på 2019, satte den vedvarende energi rekorder i Danmarks elproduktion. Hele 72 procent udgjorde de CO2- frie energikilder i produktionen af strøm, hvilket vil sige vindmøller, solceller og biomasse. 49% af Danmarks samlede forbrug af el, består af sol og vindkraft, dette er en procent stigning på 3 procent blot på to år. 

Tallene kommer fra brancheorganisationen Dansk Energi, som har udregnet på tal fra Energistatistik 2018, og data fra det europæiske netværk ENTSO-E. Indtil den 16. december 2019 er der i alt blevet produceret nok vindenergi i 2019, til at kunne dække elforbruget i 3.75 millioner danske husstande. 

Kulkraft har igennem årtier været en hjørnesten i dansk el- og varme forsyning. Det danske el system har igennem de seneste årtier gennemgået en enorm forandring, hvor at kraftværkerne som producerer kul til elproduktion, er blevet udskiftet med vedvarende energi. I 2009 fyldte kullet 49% af den samlede elproduktion i Danmark, dermed er der sket drastiske tiltag på energikulturen hvor at kul, olie og gas er på vej ud til fordel for elektricitet. Sammenligner man tallene fra 2009 med tallene fra 2019 er der sket et drastisk fald af kul i Danmarks elproduktion, et fald på 10 år på 35,7 procent. 

Regeringen sætter nu en klar milepæl i dansk energipolitik om at sende kullene på pension, så kul skal være helt udfaset af Danmarks elforsyning senest i 2030. Danmark har dog stadig tre væsentlig store kulkraftværker i drift som ligger i henholdsvis Esbjerg, Odens og Aalborg. Kraftværkerne i Aalborg og Odense brænder tilsammen omkring over en million tons kul af om året, kulkraftværkerne har dog lovet at ophøre produktionen af kul senest i 2028.